Ngành nghề đào tạo

1. Trình độ đào tạo:  Đại học
* Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ( Công nghệ chế tạo máy, công nghệ cơ điện tử, công nghệ hàn)
* Thời gian đào tạo: 4 năm
* Giới thiệu
        Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, đào tạo kỹ sư có trình độ lý thuyết vững vàng, khả năng nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất   hiệu quả.  Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; Có sức khoẻ tốt, ý chí vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ; Có kỷ luật  lao động; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.
       Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí biết vận dụng tốt kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học… trong việc nghiên cứu các môn học cơ sở ngành: Cơ ứng dụng, chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật... các môn học chuyên ngành công nghệ chế tạo máy CAD/ CAM/CNC…và các môn học khoa học xã hội - nhân văn như: Tiếng anh, khoa học quản lý làm cơ sở trong việc giải quyết các vấn đề thiết kế và công nghệ chế tạo sản phẩm cơ khí cũng như trong việc phát triển nghề nghiệp.
       Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí , thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ  trong giao tiếp và công việc;
* Cơ hội việc làm
- Kỹ sư thiết kế tại các phòng thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, cơ  - điện tử và hàn.
- Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các phòng kỹ thuật - công nghệ của nhà máy sản xuất
- Quản lý, chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng cơ khí.
- Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu cơ khí.
- Làm công tác giảng dạy, đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí tại các cơ sở đào tạo.
* Chuẩn đầu ra Tải về tại đây
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
* Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ( Công nghệ chế tạo máy)
* Thời gian đào tạo: 2 năm
* Giới thiệu
         Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, đào tạo kỹ thuật viên có  kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất  hiệu quả. Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; Có sức khoẻ tốt, ý chí vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ; Có kỷ luật  lao động; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.
       Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí biết vận dụng tốt kiến thức các môn học cơ sở ngành: Cơ ứng dụng, chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật... các môn học chuyên ngành công nghệ chế tạo máy CAD/ CAM/CNC…
       Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí,  thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.
* Cơ hội việc làm
- Nhân viên thiết kế tại các phòng thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, cơ  - điện tử và hàn.
- Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các phòng kỹ thuật - công nghệ của nhà máy sản xuất
- Quản lý, chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng cơ khí.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây